1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios privatumo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau – „Mes“) tvarko interneto parduotuvėje svieziasaliejus.lt (toliau – el. parduotuvėje) Pirkėjų (toliau – „Jūsų“) asmens duomenis.
1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
1.3. Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės
2.1. Jūs registracijos formoje turite pateikti išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis el. parduotuve.
2.2. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi el. parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
• apdorotume Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus,
• išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu,
• įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką,

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
4.1. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
4.2. Mes turime turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įgyvendinti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymą.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@svieziasaliejus.lt arba paštu.
5.2. Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas
Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas
7.1. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas, apie tai pranešdami el. parduotuvėje.
7.2. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes tai vertinsime kaip Jūsų sutikimą su sąlygų pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Nėra jokių produktų krepšelyje.